lokshakti-12-jan-2018_Page_1 lokshakti-12-jan-2018_Page_2 lokshakti-12-jan-2018_Page_3 lokshakti-12-jan-2018_Page_4 lokshakti-12-jan-2018_Page_5 lokshakti-12-jan-2018_Page_6 lokshakti-12-jan-2018_Page_7 lokshakti-12-jan-2018_Page_8

Hindu Terror propaganda, Janeudhari Rahu, Sidharamaiah, Jihadi PFI, KFD, Surgical strike, Jignesh, Umar Khalid, Kanhaiya, Prashant Bhushan, Karnatak, Patra, ISIS, Samjhauta Express, Blast planted by Pak, UPA, AMU, AISECT, JNU, Hamid Ansari